Yoga 

Er bestaan heel veel verschillende soorten yoga, het betreft hier als basis de hatha yoga, met het (fysieke) lichaam als uitgangspunt voor de oefeningen en met beide voeten op de grond. Ook zijn er invloeden uit de zen, mindfulness en andere "moderne" soorten yoga verweven in het lesgeven - b.v. dru yoga, yin yoga, yin yang yoga en kashmir yoga. Het uitvoeren van de oefeningen en daarin "rust" vinden komt steeds weer naar voren. De oefeningen worden niet in een snel tempo achter elkaar gegeven maar rustig en bewust uitgevoerd. 

 

 

yin yang

 

Hatha is een woord uit het Sanskriet (een "dode" oudindische taal) en betekent ha=zon en tha=maan. Tegenstellingen zijn er in warm en koud, dag en nacht, boven en beneden, rechts en links en ga zo maar door. Het woord yoga (juk) betekent verenigen, beheersen. Bewustwording van evenwicht, tegenstellingen en verenigen ook in het denken en voelen is een onderdeel van de yoga.

Iedereen kan tijdens de oefeningen steeds zijn eigen grenzen bepalen en tot in hoeverre een oefening wordt uitgevoerd en hoe lang. De eigen grens kan dan zowel fysiek als emotioneel zijn.  Er zijn bewegende en niet-bewegende oefeningen (asana's), tevens wordt er gewerkt met ademhalingsoefeningen, evenwichtsoefeningen, ontspanningsoefeningen en concentratieoefeningen. Bewustwording van de adem, adembegeleiding en beheersing nemen een belangrijke plaats in. De hele moeilijke asana's waar de yoga ook bekend om staat worden niet uitgevoerd, yoga is juist leuk als het lichamelijk goed te doen is zonder te forceren. Yoga heeft niets met prestatie te maken maar met ervaren en doorleven van een oefening zonder te oordelen.

Door bewust yoga oefeningen uit te voeren kunnen spanningen worden opgemerkt en juist door bewustwording en aandacht is er mogelijkheid voor verandering. Dat krijgt dan ook een plek in het dagelijkse leven. De oefeningen hebben zowel op het lichaam als op het denken,  het voelen en het geheel invloed. Deze verschillende aspecten (energieën) kunnen samenvloeien, elkaar ondersteunen en aanvullen. De doorstroming verbetert dan ook zowel energetisch als lichamelijk.

Je leert kennismaken met je eigen grenzen, de verschillende levensenergieën, gedachten, gevoelens, ademhaling, houding, aandacht, concentratie, manier van functioneren enz. De totaliteit van de uitwerking van de oefeningen op den duur is dan ook enorm en dat is te merken in soepelheid, bewuster in het leven staan, beter kunnen ontspannen, beter slapen, het makkelijker kunnen omgaan met stress-situaties, kunnen reageren vanuit jezelf, emoties de ruimte geven, ruimere ademhaling, evenwichtiger zijn en meer zelfvertrouwen ervaren. Het contact en de communicatie met jezelf en de omgeving wordt veel intenser en direkter en krijgt daardoor meer diepgang.

kortom een ontmoeting met jezelf


                          ontmoeting met jezelf

 

 

   

 

                                      

 

 

 

 

 

                                      © foto Coco Oltra - Kwan yin

Yoga - bewustyoga - yoga in Diepenheim | info@bewustyoga.nl